Ponedeljek

Otvoritveni dan konference se bo pricel z najavo prvih novih fizikalnih rezultatov na podlagi trkov pri doslej najvisjih energijah znotraj LHC. Predstavljeni bodo tudi nacrti za delovanje LHC v prihodnje. Sledila bo predstavitev nedavnega razburljivega eksperimentalnega odkritja vezanega stanja petih kvarkov (t.i. pentakvarka) znotraj eksperimenta LHCb. Popoldne bo namenjeno porocilom o najnovejsih rezultatih meritev Higgsovega bozona kot tudi eksperimentalnim iskanjem fizike izven standardne teorije v obliki supersimetrije, dodatnih dimenzij ali temne snovi znotraj eksperimentov fizike delcev.