Petek

Jutranjo sekcijo bo odprl prof. Alan Guth s preglednim predavanjem o našem trenutnem razumevanju Vesolja. Temu bo bodo sledile najnovejše novice eksperimentov, ki merijo kozmično mikrovalovno prasevanje ter raziskujejo naravo in lastnosti kozmološke temne energije.

Kozmološke teme se bodo nadaljevale po kratkem premoru, ko bodo na vrsti poročila o najnovejših meritvah visokoenergijskih kozmičnih žarkov (vklučujoč nabite leptone, hadrone, jedra, fotone in nevtrine) ter razprava o implikacijah, ki jih imajo le-te na naše razumevanje strukture in dinamike vidne in temne snovi v naši galaksiji in širše.

Popoldanska sekcija bo pretežno namenjena kratkim ustnim prezentacijam najboljših izbranih konferenčnih posterjev s strani perspektivnih mladih znanstvenikov. Hkrati se bo zvrstilo tudi nekaj bolj formalnih poročil, med drugim o napredku del na visokoenergijskem pospeševalniku naslednje generacije, mednarodnem linearnem trkalniku, ki bo pospeševal in trkal pare elektronov in pozitronov in s tem omogočil izredno natančne študije lastnosti in procesov Higgsovega bozona. Zadnjo predstavitev dneva na temo izobraževanja in popularizacije visokoenergijske fizike bo imela Kate Shaw, prejemnica letošnje nagrade Evropskega fizikalnega združenja za popularizacijo znanosti.