Cetrtek

Kvark t je najmasivnejši znan osnovni delec. Zato verjamemo, da lahko
preko raziskav kvarka t osvetlimo temeljno fiziko na najmanših
prostorskih skalah. To jutro bodo predstavljeni najnovejši napredki tako
v teoretičnem opisu kot v eksperimentalnih meritvah procesov kvarkov t
na LHC.

Temu bo sledila razprava najnovejših eksperimentalnih in teoretičnih
spoznanj na temo prehodov med različnimi znanimi kvarkovskimi okusi kot
tudi razlik med kvarki in anti-kvarki. To zelo aktivno področje je še
posebej zanimivo tako zaradi povezav z našim (ne)razumevanjem kozmološke
asimetrije med materijo in anti-materijo, kot tudi zaradi nekaterih
zanimivih odstopanj eksperimentalnih meritev od napovedi standardne
teorije, ki so jih različne eksperimentalne kolaboracije poročale v
preteklih nekaj letih.

Program bodo popoldne dopolnila poročila najnovejših rezultatov
eksperimentov, ki raziskujejo prehode med različnimi znanimi okusi
nabitih leptonov, kot tudi izredno preciznih meritev nekaterih drugih
procesov v fiziki okusov, ki med drugim testirajo osnovne simetrije
prostora in časa.

Pričakujemo tudi najnovejše rezultate iz LHC v raziskavah zelo vroče
kvarkovske in jedrske snovi, ki je sorodna razmeram v zelo zgodnjem vesolju.

Konferenčni dan bodo zaključila poročila o našem trenutnem razumevanju
kozmološke temne snovi kot tudi a najnovejših napredkih v njenem
eksperimentalnem iskanju.